स्वास्थ्य बीमासहित बुद्धशान्ति अस्पतालको सेवा सुरु स्वास्थ्य बीमासहित बुद्धशान्ति अस्पतालको सेवा सुरु
बुधवारे– झापाको बुधवारेमा बुद्धशान्ति अस्पतालको सेवा सुरु भएको छ । स्वास्थ्य बीमासहित अस्पतालको सेवा सुरु भएको हो । स्थानीय क्षेत्रका सेवाग्राहीले सरकारले लागू गरेको... स्वास्थ्य बीमासहित बुद्धशान्ति अस्पतालको सेवा सुरु

बुधवारे– झापाको बुधवारेमा बुद्धशान्ति अस्पतालको सेवा सुरु भएको छ । स्वास्थ्य बीमासहित अस्पतालको सेवा सुरु भएको हो । स्थानीय क्षेत्रका सेवाग्राहीले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमाको प्रारम्भिक सुविधा बुद्धशान्ति अस्पतालबाट पाउनेछन् । अस्पताल पाँच शैयाको छ ।